top of page
cover_00
cover_07
cover_00
cover_05

בינות הינו משרד העוסק בפיתוח תשתיות ניהול במגזר הציבורי (התמחות מיוחדת ברשויות מקומיות). זאת, תוך ראייה מערכתית רחבה, לימוד האתגרים היחודיים לארגון והתאמת כלי ניהול שיטתיים ומובנים שפותחו בבינות.

טל: 072-2327188

נייד: 050-9617778

תודה על פנייתך

bottom of page