top of page
cover_07

צרו קשר ב 050-961-7778,

או השאירו הודעה:

תודה על פנייתך

מיפוי וניתוח

 

מיפוי מקיף מספק תמונה כוללת על מגוון היבטים הקשורים לעבודת הארגון ומהווה בסיס לקבלת החלטות מושכלות. המיפוי מתייחס לנתוני פעילות מרכזיים, היבטים אסטרטגיים, תכנון ומדידה, תהליכי עבודה, שגרות ניהול ועבודות קודמות - אסטרטגיות, כלכליות וארגוניות, אשר בוצעו לגביו.

המיפוי מספק להנהלה תמונה מערכתית כוללת ומאפשר לבחון מנופי שינוי בארגון כולל החלטה על סדרי עדיפויות בשינוי. המיפוי מסייע לקבלת החלטות מושכלת הן ברמה המערכתית והן באופן נקודתי.

המיפוי מבוצע בכלי מובנה אשר פותח ב"בינות". המיפוי מבוסס על שילוב של איסוף נתונים, ראיונות מובנים וסיכום תמציתי של עבודות קודמות וכולל תהליך מובנה של ניתוח הנתונים.

בסיום המיפוי נכתב אבחון אשר מוגש לדיון בהנהלה. המיפוי הינו כלי העומד בפני עצמו ובנוסף מהווה מצע לבחירת כלי הניהול המתאימים לארגון וקצב הטמעתם.

 

 

 

bottom of page