top of page
cover_07

צרו קשר ב 050-961-7778,

או השאירו הודעה:

תודה על פנייתך

אמנת שירות

אמנת שירות מהווה כלי חשוב ומרכזי בקשר בין ארגון ללקוחותיו ובשנים האחרונות הופכת להיות נפוצה יותר ויותר גם במגזר הציבורי (התושב נתפס כלקוח והאמנה מהווה את התחייבות הגוף הציבורי לסטנדרטים של שירות כלפיו). 

 

כתיבת אמנת שירות אמינה מחייבת יכולת עמידה ביעדים המוגדרים בה ומדידה עקבית אשר תבחן את מידת העמידה ביעדים אלו. לפיכך, כתיבת אמנת שירות מחייבת ידע בהגדרת מרכיבי השירות ורמתו, בדיקת קיומם של כלי מדידה וביצוע מדידה עקבית.

אמנת השירות יכולה להיכתב כאמנה פנימית (בין יחידות שונות בארגון) או כאמנה חיצונית, כלפי התושב.

 

 

 

bottom of page