top of page
cover_00

אודותינו

 

 

בינות הינו משרד העוסק בפיתוח תשתיות ניהול במגזר הציבורי (התמחות מיוחדת ברשויות מקומיות). זאת, תוך ראייה מערכתית רחבה, לימוד האתגרים היחודיים לארגון והתאמת כלי ניהול שיטתיים ומובנים שפותחו בבינות. בחירת הכלים מבוצעת תוך מתן ייעוץ להנהלה. דגש רב ניתן לתהליכי ההטמעה ולליווי רציף של כל שדרות הניהול. הטמעת הכלים בשילוב תהליכי מדידה מובנים ועקביים מסייעים להשגת תוצאות מיטביות ולקידום יעדי הארגון. 

בנוסף, המשרד מתמחה בביצוע מחקרי הערכה בתחומים שונים.

 

אנו מאמינים כי השילוב בין תבונת מנהלי הארגון ועובדיו לבין המתודולוגיה המקצועית והמובנית של "בינות", מסייע להתייעלות הארגון, לשיפור התכנון ותהליכי המדידה והבקרה ולהעלאת רמת השירות הניתן על ידו.  

למשרד צוות עובדים מיומן ומקצועי אשר מסייע באופן רציף להטמעת כלי הניהול בסבלנות וברגישות, עד לקבלת התוצר.

 

 

מנהלי המשרד
 

ד"ר נועה שוורצר ואליעזר שוורצר הינם בעלי ניסיון רב בליווי רשויות מקומיות, משרדים ממשלתיים ותאגידים עירוניים בפיתוח תשתיות ניהול, הטמעת כלים ניהוליים והדרכה.

אליעזר שוורצר – בעל תואר מוסמך בכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים ומרצה בבית הספר למינהל ציבורי באוניברסיטה העברית.

נועה שוורצר – בעלת תואר ד"ר מהאוניברסיטה העברית - עבודת המחקר עסקה בפיתוח חשיבה מסדר גבוה. בעלת תואר מוסמך בביוכימיה מאוניברסיטת בר אילן. בעבר עסקה במחקר והוראה באוניברסיטה העברית. 

 

 

bottom of page