top of page
לוגו בינות.png
arrows.jpg

התקציב ככלי ניהולי

תכנון תקציבי מושכל מסייע לארגון בניהול משאבים מיטבי תוך שילוב הידע המצוי בגזברות והידע המצוי אצל מנהלי התחומים השונים.

במגזר הציבורי התכנון התקציבי מורכב יותר בשל רגולציה רבה, קשיחות רבה של התקציב (בשל הסכמי שכר, חוקים ותקנות המחייבים הוצאות מסוימות ...), כתיבה באינדקס הנקבע על ידי המדינה ועוד.

בנוסף, בארגונים רבים התקציב מנוהל באופן ריכוזי על ידי הגזברות מתוך רצון לשמור על מסגרת תקציבית מאוזנת (ולעיתים אף מתוך צורך בשליטה...)

תופעות אלו מובילות לתפישה שמרנית של ניהול תקציב ומשנה לשנה התקציב השינויים בתקציב מזעריים למרות שינויים נדרשים.

האם המנהל מנהל את התקציב או מנוהל על ידי התקציב?

 

הגישה בה התקציב מנוהל בגזברות באופן ריכוזי והשינויים מוכתבים למנהל גורמת לחוסר שליטה של  המנהל ולניהול הישרדותי. התחושה היא כי "מה שהיה הוא שיהיה". במקום לנהל, המנהל מרגיש מנוהל. בנוסף, לגישה זו מספר חסרונות נוספים :  

 • גישה עימותית מול גישה שיתופית – ניהול התקציב הופך למאבק בין הגזברות למנהלי התחומים במקום שיח מפרה המאפשר דיון ומציאת פתרונות מיטביים (ולעיתים אף יצירתיים)

 • קושי בעמידה ביעדים הארגוניים - הניהול השמרני איננו מאפשר חלוקת משאבים מושכלת בהתאם ליעדי הארגון

 • קושי בהתמודדות עם שינויים במהלך שנת התקציב - כאשר חלים שינויים בתקציב, השינויים מנוהלים על ידי הגזברות ללא שיח מספק עם מנהלי התחומים וכך מבוצעים שינויים שאינם עולים בקנה אחד עם טובת הארגון 

והתוצאות? 
מנהלים העוסקים רק בתחום התוכן ואינם עושים שימוש בתקציב ככלי לקידום התחום.

חוסר השליטה בתקציב מהווה "תירוץ" לאי עשייה מספקת ולעיתים הגורם לה.

אווירה לא נעימה ולא פרודקטיבית ביחסי מנהלים וגזברות.

אובדן כלי ניהולי לצורך השגת מטרות הארגון ומתן שירות טוב יותר.

התקציב ככלי ניהולי

- לשנות את הגישה

כדי לאפשר למנהלים לעשות שימוש מושכל בתקציב, פיתחנו את "התקציב ככלי ניהולי": הכשרה קצרה וממוקדת המעניקה כלים לניהול את התקציב ללא פגיעה במסגרת התקציב. גישה המאפשרת  שימוש בתקציב כחלק מארגז הכלים הניהולי. 

המטרה המרכזית היא שינוי גישה - הפיכת התקציב מאילוץ להזדמנות
המודל הייחודי שפותח ב"בינות" מבוסס על ההבנה שניהול תקציבי נכון הינו שילוב של ידע כלכלי והתנהגותי. 

הקניית הידע וההתנסות בו למנהלים ולאנשי הגזברות יחד מאפשרת שיח מפרה המאפשר שיפור ניכר בתהליך התכנון והבקרה התקציביים

למי ההכשרה מיועדת? 

✓ מנהלי תחומים בארגונים ציבוריים
✓ תקציבנים וחשבים בגזברות 
✓ מנהלים ורפרנטים ביחידות האסטרטגיות 

מה כוללת התכנית?

התכנית כוללת יום עיון ממוקד להצגת תהליך תכנון תקציבי מיטבי, התנסות ראשונית ומתן טיפים מעשיים. 

להעמקה

 1. 3 סדנאות ללימוד מעמיק והתנסות בחלקים השונים של השיטה

 2. ליווי פרטני של המנהלים ליישום

 3. סיוע מערכתי לארגון לבניית תהליך עבודה שיתופי ויעיל

מה נלמד בתכנית?

יום עיון להצגת השיטה


יום העיון יעסוק תהליך תכנון התקציב בגישה המאפשרת למנהל להפוך את התקציב היחידתי לכלי נהולי. בין הנושאים שנעסוק ביום זה:

 • הכרת המושגים: תופעת המחסור, מחיר אלטרנטיבי, מסגרת תקציב סעיפי תקציב, תקציב קשיח וגמיש ועוד

 • כשלי חשיבה והתנהגות בניהול תקציב

 • שינוי מבני ואיזון תקציב

 • תכנון גמיש ושמירה על מסגרת התקציב

 • איזון מראש מול איזון למפרע

 • הצגת הגישה הייחודית של "בינות" לתכנון תקציבי 

מטרתנו היא שתצא/י מההכשרה עם ראייה חדשה של ניהול התציב,

המאפשר לחולל שינוי משמעותי באווירה ובניהול מיטבי בארגון

צרו קשר ב 050-961-7778 

   או השאירו הודעה:

תודה על פנייתך

לאתר בינות - לחצו כאן

תכנית הכשרה ממוקדת למנהלים במגזר הציבורי 

bottom of page