top of page
cover_07

צרו קשר ב 050-961-7778,

או השאירו הודעה:

תודה על פנייתך

ניהול איכותי ואיכות חיים

תפישת ניהול ייחודית וכלי ניהול מעשיים לשיפור בביצועי מנהלים ועובדים,

תוך הפחתת הלחץ ועלייה באיכות החיים

כלי הניהול השתפרו בשנים האחרונות לאין ערוך והם מעניקים מגוון רחב של טכנולוגיות, תוכנות, שיטות לקיצור טווחים, התייעלות וחיסכון זמן. בנוסף לכך, המנהלים משכילים יותר ועוברים השתלמויות רבות הכוללות הקניית מיומנויות ניהול שונות.
למרות כל אלו, מנהלים רבים, בכל הרמות, במגזר הציבורי והפרטי חשים "מוצפים", תחת לחץ מתמיד ותחושה של חוסר שליטה הולך וגובר אשר פוגם  באיכות החיים שלהם בעבודה ומחוצה לה. כמו כן,  באופן פרדוקסאלי, מנהלים רבים חשים למרות שעות העבודה הרבות (כולל בבית...) והעבודה הלחוצה, כי הביצועים לא משתפרים מספיק ולעיתים אף נפגעים.
איך זה קורה נוכח ארגז הכלים העשיר של עולם הניהול המיועד לניהול טוב יותר?

ניהול איכותי ואיכות חיים – סיבות לאתגרים ופתרונות יישומיים

"ניהול איכותי ואיכות חיים" הינו תהליך הכשרה וליווי למנהלים הכולל ידע תאורטי, תרגילים מעשיים לרכישת המיומנות ומתן משוב על תרגילים אלו, סדנאות סיכום לניתוח התרגילים וסיכום התהליך.
ההכשרה כוללת חמשה ימים: היום הראשון  יוקדש לחשיפת התחום, למושגים ותאוריות אשר ישמשו להמשך ההכשרה ולהדגמה מעשית  של הגישה. 4 הימים  הבאים יעסקו בארבע מיומנויות הנדרשות למנהל. בכל אחת מהמיומנויות נציג כלים מעשיים לפיתוח המיומנות כך שיהיה שיפור בביצועים במקביל לשיפור באיכות החיים.

ביום הפותח נעסוק באתגרים המרכזיים שמנינו כאן, עימם מתמודדים מרבית המנהלים,  נבין את הסיבות ונציג את התפישה הייחודית שפותחה ב"בינות"  להתמודדות עם אתגרים אלו כך  שהמנהל יוכל לשפר באופן משמעותי של ביצועיו המקצועיים ושל איכות חייו – במקביל.
לעיתים הלחץ הגובר, העבודה המאומצת וחוסר הזמן המתמיד משפרים את התפוקה, אך גובים מחיר יקר של איכות חיים. אנו מאמינים שניתן לעשות זאת אחרת.  על ידי כלי ניהול נכונים, ניתן לייצר התייעלות ותפוקה משמעותית לצד איכות חיים גבוהה למנהלים – בעבודה ומחוצה לה.
במהלך שנים רבות של עבודה עם הסקטור הניהולי במגוון מגזרים במשק, חקרנו והבנו שניתן לשפר את ביצועי הארגון / העסק ובמקביל לשפר את איכות החיים -על ידי אותם כלים בדיוק! ביום העיון נבין כיצד עושים זאת בפועל.
 

בין הנושאים בהם נעסוק ביום הפותח:

  • מהן הסיבות לתחושת המוצפות של מנהלים ולהתמקדות בכיבוי שריפות

  • הקשר המורכב בין לחץ מתמיד, תפוקה וסיפוק מהעבודה

  • השינוי באופי ומרכיבי הניהול בעשור האחרון  - הבנה המובילה לפתרון.

  • כיצד בוחנים ביצועי עובדים ומנהלים

  • ניתוח מרכיבי ניהול גנריים

  • הצגת הגישה כולל דוגמאות לכלים מעשיים לשיפור איכות הניהול והביצועים תוך שיפור איכות חיי המנהל (תפיסה חדשנית)

חלקי ההכשרה הנוספים:

 

1. ניהול משאבים מושכל

בחלק זה נתמקד בכלים לניהול משאבים: זמן, כסף ומשאבים פיזיים. הכלים מתאימים לכלל המשאבים אך הדגש הוא על ניהול זמן הן של המנהל והן של העובד.

 

2. להפיק יותר מהקיים

בחלק זה נגדיר מהי התייעלות וכיצד ניתן להפיק יותר מהמשאבים הקיימים (תוך הפחתת העומס והלחץ). נתמקד בכלים אשר יוצרים התייעלות מתמשכת בארגון ולא רק התייעלות חד פעמית.

 

3. לחשוב "קצת אחרת" – יצירתיות וחדשנות בארגון

בחלק זה יינתן רקע תאורטי על חדשנות ויצירתיות וכן יוצגו הכיוונים השונים בפיתוח חדשנות בארגון. נלמד כלים לפיתוח חשיבה יצירתית וחדשנית תוך דגש על הטמעת שינויים באופן מושכל כך שהארגון לא ייכנס לסחרור.

 

4. "מילת המפתח" – תקשורת נכונה ככלי מרכזי לשיפור ביצועים ואיכות חיים

תקשורת נכונה מהווה את התשתית המשמעותית ביותר לאיכות וכמות התפוקה ולאווירה היוצרת נעימות ואיכות חיים. בחלק זה נלמד כי קיימות מיומנויות תקשורת גנריות המתאימות לכלל הסובבים בעבודה: מנהלים, קולגות, כפיפים ולקוחות. נציג כלים מעשיים להטמעת תקשורת נכונה  ונבין מדוע התקשורת הנכונה הינה כה משמעותית לארגון.

 

bottom of page